รายละเอียดสินค้า
Lan cat 6E Outdoor CCA 300 เมตร + สลิง